Можност за соработување :

 • Одржување на веб страни/блогови за патување
 • Пишување на репортажи и фотографија на англиски, македонски и италијански
 • Организација на патувања, препораки за сместување и превоз
 • Спонзорирани постови
 • Промоција на хотели, хостели, ресторани
 • Промоција на туристички дестинации
 • Лиценциран туристички водич и придружник

Collaboration:

 • Licensed tour guide for Macedonia
 • Organizing individual/group trips to Macedonia and all places where i have been
 • Travel tips
 • Promotion of new destination and hotels in macedonian, english and italian
 • Travel photography
 • Advertisement

Collaborazione:

 • Patentino guida turistica per la Macedonia
 • Organizzazione di viaggi in Macedonia e altri posti nel mondo che ho visitato
 • Pubblicità di luoghi e strutture turistiche in macedone, italiano e inglese
 • Fotografia di viaggio

Contact me :

 

[contact-form-7 id=”443″ title=”Contact form 1″]